Thursday, March 25, 2010
Artykuł o polskiej modzie ulicznej
napisany przez Julię Wizowską.
Dla zainteresowanych.


http://www.yeppy.pl/artykul/5767/1/Nosisz+czy+sie+obnosisz+tak+sie+ubiera+ulica/